Wiersze Wybrane, page 355
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("unfilled with you")
		------------------------------------------------------------
		 
		unfilled with you
		my room does not end
		it has no walls
		or windows
		my worry for you
		grows huge
		with the typewriter's types I spy
		the broken rhythm of your footsteps
		and I am helpless

		and I do not know how to write
		or love

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		*** ("nie wypelniony toba")
		-----------------------------------------------------------
		 
		nie wypełniony tobą
		mój pokój się nie kończy
		nie ma ścian
		ani okien
		mój niepokój o ciebie
		ogromnieje
		czcionkami maszyny śledzę
		urwany rytm twoich kroków
		i jestem bezsilna

		i nie umiem ani pisać
		ani kochać
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up