Wiersze Wybrane, page 356
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I tuned my entrails")
		------------------------------------------------------------
		 
		I tuned my entrails
		and now they sing for me
		sweetly
		like a bird sings at dawn

		my entrails say
		the loveliest music is love
		we are learning love

		the bird says
		the loveliest time of day is dawn

		at dawn fluttering along comes the sun
		and with a warm wing
		covers the ground

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		*** ("nastroilam moje wnetrznosci")
		-----------------------------------------------------------
		 
		nastroiłam moje wnętrzności
		i śpiewają mi teraz
		słodko
		jak śpiewa ptak o świcie

		mówią moje wnętrzności
		najpiękniejszą muzyką jest miłość
		uczymy się miłości

		mówi ptak
		najpiękniejszą porą dnia jest świt

		o świcie przyfruwa śłońce
		i ciepłym skrzydłem
		przykrywa ziemię
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up