Wiersze Wybrane, page 357
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I got to thinking over this bracelet")
		------------------------------------------------------------
		 
		I got to thinking over this bracelet

		two thousand years ago
		it graced the wrist
		of a noblewoman

		it is made of gold
		fastened with a head of a snake

		of the kind that slithers
		in the forest's undergrowth

		and stings
		when in danger

	Polish textCopyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("zamyslilam sie nad ta obrecza")
		-----------------------------------------------------------
		 
		zamyśliłam się nad tą obręczą

		dwa tysiące lat temu
		ozdabiała przegub
		damy dworu

		jest ze złota
		zapięta głową węża

		takiego który się ślizga
		wśród poszycia lasu

		i który żądli
		będąc w niebezpieczeństwie
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up