Wiersze Wybrane, page 358
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("you speak -- till the death")
		-------------------------------------------------------------

		you speak -- till the death
		you speak -- for all eternity
		and if you turn into a tree
		may I count on your coming up
		at my window
		and what if -- into a pane of glass
		with a tip of a tongue will it be possible
		to tease your ringing I am
		and what if -- into the wind
		will I be grass which you will set roaring
		and what if -- into the light
		will I be the night which you will set scattering
		and what if -- in daytime
		will you shelter me with a good cloud
		take up my tired head
		ever so lightly
		with the caress of nimble fingers
		into my hair
		whisper
		I am

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("mowisz -- na smierc")
		-------------------------------------------------------------

		mówisz -- na śmierć
		mówisz -- na wieczność
		a jeśli zmienisz się w drzewo
		czy mogę liczyć na to że wzejdziesz
		pod moim oknem
		a jeśli -- w szybę
		czy będzie można końcem języka
		podrażnić twoje dzwoniące jestem
		a jeśli -- w wiatr
		czy będę trawą którą rozszumisz
		a jeśli -- w swiatło
		czy będę nocą którą rozproszysz
		a jeśli -- dniem
		czy dobrą chmurą osłonisz
		moją zmęczoną głowę
		jak ją wezmiesz lekko
		we włosy
		pieszczotą palców zwinnych
		wszeptasz
		trwam
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up