Wiersze Wybrane, page 359
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when I turn off the lamp")
		-------------------------------------------------------------
		 
		when I turn off the lamp
		the night outside the window starts to burn
		O crazed angel of imagination
		including two eyes
		two ears
		the fingers of senses
		the delicate nucleus of the brain
		a landscape blossomed of words

		they weigh heavy on me
		like the feathers
		missing from the wings of a bird
		
		they weigh heavy on me
		like the stars
		left unframed by the night

		oodles of them fluttering
		a crumb of glare in the azure
		I am burning up turning ashen
		to dust

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("gdy gasze lampe")
		-------------------------------------------------------------
	 
		gdy gaszę lampę
		noc za oknem zaczyna płonąc
		o szalony aniele wyobraźni
		w tym dwoje oczu
		dwoje uszu
		palce zmysłów
		delikatne jądro mózgu
		krajobraz rozkwitły ze słów

		one mi ciążą
		jak pióra
		których brak skrzydłom ptaka

		one mi ciążą
		jak gwiazdy
		nie oprawione w noc

		pełno ich trzepotliwych
		kruszyna blasku w błękicie
		spalam się popieleję
		na proch

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up