Wiersze Wybrane, page 360
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in the trees -- love")
		------------------------------------------------------------
		 
		in the trees -- love
		in the crowds -- love
		in the rain
		and in the sun
		I was counting the seasons
		until it came
		now
		there is only one season
		spring

	Polish original Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("pod drzewami -- milosc")
		-----------------------------------------------------------
		 
		pod drzewami -- miłość
		pośród ludzi -- miłość
		pośród deszczu
		i w słońcu
		odmieniałam pory roku
		dokąd nie przyszła
		teraz
		jest tylko jedna pora roku
		wiosna
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up