Wiersze Wybrane, page 361
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this day")
		-------------------------------------------------------------

		this day
		in a blind alley
		among a wardrobe a nightstand and
		a mirror reflecting a pale face not mine
		(my face shines with colors in the happy looking-glass
		                          of memory)

		this day
		born in a blind alley
		will die
		on a high bed ascending into heaven
		
		in the corner
		between my cheek
		and the stroke of lips
		cooing with a thin avian voice
		sat down an emaciated kiss
		a memory of a kiss
		forever fastened to my bluish like twilight lips

		on this day
		in a lonely corner
		between the night -- and the not awakening
		between something -- and nothing
		between it -- and me
		act 5 was played out --
		without goodbyes -- low

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("ten dzien")
		-------------------------------------------------------------
	
		ten dzień
		w ślepym zaułku
		pomiędzy szafką i nocnym stolikiem
		lustrem z odbiciem nie mojej bladej twarzy
		(moja twarz świeci kolorami w radosnym zwierciadle
		                          pamięci)

		ten dzień
		w ślepym zaułku urodzony
		umrze
		na wysokim wniebowstępującym łóżku

		i w kącie
		pomiędzy moim policzkiem
		a kręską ust
		śpiewając cienkim ptasim głosem
		przysiadł wychudły pocałunek
		pamięć pocałunku
		przywarta na wieczność do moich błękitnawych jak zmierzch
		                           ust

		w ten dzień
		w samotnym kącie
		pomiędzy nocą -- a nieprzebudzeniem
		pomiędzy czymś -- a nic
		pomiędzy nim -- a mną
		rozegrał się akt 5 --
		bez pożegnania -- nisko

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up