Wiersze Wybrane, page 363
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("she was like dark wine")
		-------------------------------------------------------------

		she was like dark wine
		a night dripping with light
		she was like bitter wine
		from the mouth through the teeth
		she flowed down the tightened throat -- the night

		dancing feet -- the grass
		palms of hands -- the tree branches
		she bore a golden torch
		against the darkly brooding lips

		and all was about love
		and even Jimmy at the door
		the deaf Jimmy -- the blind Jimmy
		swayed his head to the beat

		she was like strong wine
		in the wax drops -- in the tears
		the deep dusk flowed down on the eyes
		and sat as shadow on the lips

		she was like a tavern wine
		at midnight -- of starlight

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("one byla jak ciemne wino")
		-------------------------------------------------------------

		one była jak ciemne wino
		ociekająca światłem noc
		ona była jak gorzkie wino
		z ust poprzez zęby
		spłyneła w zacisńięte gardło -- noc

		stopy tańczące -- trawa
		dłonie -- gałęzie drzewa
		niosła złotą pochodnię
		do ciemno zamyślonych ust

		i wszystko było o miłości
		i nawet Jimmy przy drzwiach
		głuchy Jimmy -- ślepy Jimmy
		kołysał głowę w takt

		ona była jak mocne wino
		w woskowych kroplach -- we łzach
		zmierzch głęboki na oczy spłynał
		i na usta cieniem siadł

		była jak wino w tawernie
		o północy -- ze światła gwiazd
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up