Wiersze Wybrane, page 364
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("And I will send the scent to you")
	-------------------------------------------------------------------

	And I will send the scent to you, the scent of these nights, which
	sliced open pass between us like a river passes between two banks.
	The rustle is great indeed, leaves cry in the branches, raging to
	free themselves so as to reach the ones trembling across the water.
	And only the birds will touch the wave with wings, they will make
	it laugh out loud in a silver foam, they will flash once and run by
	with a green leaf in beak. And the night over the Poprad looks on
	through the thick foliage of spruce. And the grass is soft --
	softer than our extended hands swaying sadly over the eternally
	passing river.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***("A zapach ci posle, zapach tych nocy")
	-------------------------------------------------------------------

	A zapach ci poślę, zapach tych nocy, które rozcięte przemi-
	jają pomiedzy nami, jak pomiędzy dwoma brzegami mija rzeka.
	Szelest jest wielki, w gałęziach liście płaczą wydzierając
	się nawzajem do dygocących po drugiej stronie wody. I tylko
	ptaki skrzydlami trącą falę, roześmieją je pianą srebrną,
	zabłysną i przebiegną z zielonym liściem w dziobie. I jest
	noc nad Popradem patrząca poprzez gęste liście świerków.
	I miękka jest trawa -- miększa od naszych wyciągniętych
	rąk, zawisłych smutnie ponad wiecznie mijająca rzeką.
	
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up