Wiersze Wybrane, page 365
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I could live in a honeycomb")
		-------------------------------------------------------------

		I could live in a honeycomb
		not in the city
		the honeycomb is snuggly warm and sweet
		and has no light
		has no light
		which day by day
		star by star
		frightens beauty from my burning eyes

		in a honeycomb
		there are oblong spaces breathing with quietude
		in a honeycomb there are nooks full of alive leaf flakes
		in which to nestle one's aching head
		and mouth -- bitten from tart self-hatred

		only there
		is that house -- built of walls weighed down with tenderness
		warm as a smile of a bee
		and I know
		that only there -- not in the city

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("w plastrze miodu moge zamieszkac")
		-------------------------------------------------------------

		w plastrze miodu mogę zamieszkać
		nie w mieście
		plaster miodu jest przytulnie ciepły i słodki
		i nie ma światła
		nie ma światła
		które dzień po dniu
		gwiazda po gwieździe
		płoszy urodę moich płonących oczu

		w plastrze miodu
		są przestrzenie podłużne oddychające spokojem
		w plastrze miodu są zakątki pełne żywych płatków liści
		w które można wtulić obolałą głowę
		i usta -- przygryzione z cierpkiej nienawiści

		tylko tam
		jest ten dom -- zbudowany ze ścian ociężałych tkliwością
		ciepłych jak uśmiech pszczoły
		i wiem
		że tylko tam -- nie w mieście
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up