Wiersze Wybrane, page 366
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("where are the narrow wings of swallows")
		-------------------------------------------------------------
 
		where are the narrow wings of swallows
		or the broad ones of butterflies
		or the windy ones
		of wingless spiders
		suspended on a ray of the sun
		where is the earth
		golden -- round
		escaped from underfoot
		the earth
		which must be kissed like a boy's mouth
		warm
		where in the painful ears of nettles
		one must infuse as whisper
		a passionate dim love
		to the end

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("gdzie sa waskie skrzydla jaskolek")
		-------------------------------------------------------------
	 
		gdzie sa wąskie skrzydła jaskółek
		a szerokie motyli
		a wietrzne
		pająków bezskrzydłych
		zawieszonych na promieniu słońca
		gdzie jest ziemia
		złota -- okrągła
		uciekła spod nóg
		ziemia
		którą trzeba całować jak usta chłopca
		ciepła
		której w bolesne uszy pokrzyw
		trzeba wszeptać
		namiętną ciemną miłość
		do końca

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up