Wiersze Wybrane, page 367
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("out of longing poems are written")
		-------------------------------------------------------------
 
		out of longing poems are written
		out of the hurtful one 
		the one coring the songful fruit of the body
		looking at the lonely fingers
		I can unravel five poems
		touching my taut mouth
		I whisper
		and the words -- swayed by the rhythm of the big water
		braid into verse
		wet
		they run very salty across the face

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("z tesknoty pisze sie wiersze")
		-------------------------------------------------------------
	 
		z tęsknoty pisze się wiersze
		z bolesnej
		drążącej śpiewny owoc ciała
		patrząć na samotne palce
		mogę wysnuć pięć poematów
		dotykając moich napiętych ust
		szepczę
		i słowa -- rozkołysane rytmem wielkiej wody
		plotą się w wiersze
		mokre
		bardzo słono biegną poprzez twarz

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up