Wiersze Wybrane, page 368
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the rectangle of the room rang")
		-------------------------------------------------------------
		 
		the rectangle of the room rang
		the corners leaned in towards each other
		in order to hug your head
		sleepy from pondering

		I so love your mouth
		when you fall silent

		warm knowledge
		took up lodging the palms of your hands
		spread branches of fingers
		
		when you fall silent --

		on your walls
		creep the spiders of shadows
		every hair lives alone
		in purple light

		I sweep the shadows
		with quick greedy hand
		and as if mouth
		to your mouth

		I so love
		when you call by name
		nothing

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("zadzwieczal prostokat pokoju")
		-------------------------------------------------------------
	 
		zadźwięczał prostokąt pokoju
		kąty nachyliły się ku sobie
		aby objąć twoją głowę
		senną z zamyślenia
		
		tak kocham twoje usta
		kiedy milczysz

		ciepła wiedza
		zamieszkała wnętrze twoich dłoni
		rozpostarte gałęzi palce

		kiedy milczysz --

		po twoich ścianach
		pełzają pająki cieni
		każdy włos żyje osobno
		w purpurowym świetle

		zgarniam cienie
		szybką łakomą dłonią
		i jak usta
		do ust twoich

		tak kocham
		gdy nie nazywasz imieniem
		nic

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up