Wiersze Wybrane, page 370
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I sent him off into the fog")
		-------------------------------------------------------------

		I sent him off into the fog
		into the rain that sat down on the eyelashes
		oh he told stories beautifully
		about the riverbend
		and with a fingernail he sketched his home
		on the smooth tabletop of the street
		and he offered me a blossoming future
		like an orange -- in the palm of his hand

		I sent him off into the fog
		into the rain that sat down on the eyelashes	
		with suicidal drops
		to fall off and disappear
		then to soak in as green fluid
		into the thirsty body of grass
		I stand here immensely alone
		in the naked alien land

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("we mgle go wyprawilam")
		-------------------------------------------------------------

		we mgłę go wyprawiląm
		w deszcz co na rzęsach przysiadł
		a opowiadał pięknie
		o zakręcie rzeki
		i dom rysowal paznokciem
		na gładkim blacie ulicy
		i podawał mi kwitnącą przyszłość
		jak owoc pomarańczy -- na dłoni

		we mgłę go wyprawiłam
		w deszcz co na rzęsach przysiadł
		samobójczymi kroplami
		żeby opaść i zniknąć
		wsiąknąć cieczą zieloną
		w spragnione ciało trawy
		stoję niezmiernie sama
		na nagiej obcej ziemi

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up