Wiersze Wybrane, page 372
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I broke off a branch from love")
		-------------------------------------------------------------

		I broke off a branch from love
		buried the dead in the earth
		now look
		my garden has blossomed

		it is not possible to kill love

		if you bury her in the earth
		she grows back
		if you throw her in the air
		she leafs with wings
		if into the water
		she flashes with gill
		if into the night
		she shines

		so I wished to bury her in my heart
		but the heart became a home for my love
		my heart opened its heart doors
		and rang its heart walls with song
		my heart danced on tiptoe

		so I buried my love in my head
		and the people asked
		why is my head the shape of a flower
		and why do my eyes shine like two stars
		and why are my lips redder than dawn
		I grasped love so as to smash it up
		but supple it was and braided my hands
		and people ask my hands tied by love
		whose captive am I

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("odlamalam galaz milosci")
		-------------------------------------------------------------

		odłamałam gałąź miłości
		umarłą pochowałam w ziemi
		i spójrz
		mój ogród rozkwitł

		nie można zabić miłości

		jeśli ją w ziemi pogrzebiesz
		odrasta
		jeśli w powietrze rzucisz
		liścieje skrzydłami
		jeśli w wodę
		skrzelą błyska
		jeśli w noc
		świeci

		więc ją pogrzebać chciałam w moim sercu
		ale serce miłości mojej było domem
		moje serce otwarło swoje drzwi sercowe
		i rozdzwoniło śpiewem swoje sercowe ściany
		moje serce tańczyło na wierzchołkach palców

		więc pogrzebałam moją miłość w głowie
		i pytali ludzie
		dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu
		i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy
		i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt
		chwyciłam miłość aby ją połamać
		lecz giętka była oplotła mi ręce
		i moje ręce związane miłością
		pytają ludzie czyim jestem więźniem

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up