Wiersze Wybrane, page 376
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("O brown bee")
		-------------------------------------------------------------

		O brown bee
		when the time comes for my lips
		to scatter perfectly about
		into the dust shrouding the sun
		you will not sit down on my hand
		you will not bite

		pain is a boundless concept
		like darkness
		the reddish shadow of lantern
		has raced across eyelids shut

		tomorrow
		when the wind carries
		my mouth
		silver swaying
		there will not be
		a hemlock tree
		or a yellow buttercup
		or a roadside stone

		only people
		will stand for a while 
		make the sign with hand
		that this is it this is the end
		they will turn off the sun
		they will take the ruddy bee
		the grasses -- the stone
		they will depart

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("brunatna pszczolo...")
		(p. 376 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-------------------------------------------------------------

		brunatna pszczolo
		gdy moje usta
		rozsypią się doskonale
		w kurz osnuwający słońce
		nie usiądziesz na dłoni
		nie ukąsisz

		ból jest pojęciem bezkresnym
		jak ciemność
		rudawy cień latarni
		po zamkniętych powiekach przemknął

		jutro
		gdy moje usta
		wiatr poniesie
		srebro rozchwiane
		nie będzie istniał
		ani świerk
		ani żółty jaskier
		ani przydrożny kamień

		tylko ludzie
		chwilę postoją
		zrobią znak ręką
		że już że koniec
		zgaszą słońce
		zgarną rudą pszczołę
		trawy -- kamień
		odejdą

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up