Wiersze Wybrane, page 378
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I so love you")
		-------------------------------------------------------------

		I so love you
		I told the water of it
		which ran
		over sharp gravel
		I told the sun rays
		of it
		it was a harp playing
		under my breath
		the music
		enveloped the earth
		like a layer of air
		and my lungs
		sang
		I so love you
		the earth all cut up
		gold azure-gold
		and the sudden red
		of an artery which burst
		the blood flowing out
		the earth
		I so love you
		I put my mouth to the bark		
		the rough bark
		replied with a caress
		the nestlings
		cried out in their nests
		I so love you
		the shadows
		the sharp shadows
		the empty streets of cities
		the stars sing
		I so I so love you

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("tak bardzo cie kocham")
		-------------------------------------------------------------

		tak bardzo cię kocham
		mówiłam o tym wodzie
		która biegła
		po ostrym żwirze
		mówiłam o tym
		promieniom słońca
		to harfa grała
		pod moim oddechem
		muzyka
		owijała ziemię
		jak warstwa powietrza
		i moje płuca
		śpiewały
		tak bardzo cię kocham
		ziemia pocięta
		złoto błękitnie złoto
		i nagła czerwień
		jak arteria która pękła
		wypływająca krew
		ziemia
		tak bardzo cię kocham
		położyłam usta na korze
		chropowata kora
		odpowiedziała pieszczotą
		pisklęta ptasie
		zakrzyczały w gniazdach
		tak bardzo cię kocham
		cienie
		ostre cienie
		ulice miast puste
		gwiazdy śpiewają
		tak bardzo tak bardzo cię kocham

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up