Wiersze Wybrane, page 380
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("she bears the name of a tall sunflower...")
		-------------------------------------------------------------

		she bears the name of a tall sunflower
		which very much in love
		turns away its sky-bound head
		of a thousand aurous pupils

		into the broad leaves
		the sun falls
		in a swarm of bees

		and so the sunflower
		cast into the blue
		buzzes
		golden

		and Van Gogh -- who
		existed merely in the minds of angels
		plants it on the canvas and
		commands it to shine

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("ona nosi imie wysokiego slonecznika")
		-------------------------------------------------------------

		ona nosi imię wysokiego słonecznika
		który zakochany bardzo
		odwraca wniebowziętą głowę
		z tysiącem złotawych źrenic

		w szerokie liście
		rojem pszczół
		opada słońce

		więc dźwięczy
		słonecznik
		w niebiesko rzucony
		złoto

		a Van Gogh -- który
		istniał tylko w wyobraźni aniołów
		sadzi go na płótnie
		i przykazuje świecić

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up