Wiersze Wybrane, page 381
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I am not alone")
		-------------------------------------------------------------

		I am not alone
		with me is the water
		which looks with my eyes
		and smiles with my mouth
		and listens for
		a thousand golden sunny words

		winged words
		downy birds
		the clouds of you above me
		like kisses
		you crowd at my hands my mouth

		and everything is flaming
		scattered in the sun
		I am not alone
		with me is the grass
		of which each stalk
		repeats the shape of my fingers

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("nie jestem sama")
		-------------------------------------------------------------

		nie jestem sama
		ze mną jest woda
		która patrzy moimi oczyma
		uśmiecha się moimi ustami
		i nasłuchuje
		tysiąca słów złotych słonecznych

		uskrzydlone słowa
		ptactwo pierzaste
		chmury was nade mną
		jak pocałunki
		garniecie się do rąk do ust

		i wszystko płonie
		rozsypane w słońcu
		nie jestem sama
		ze mną jest trawa
		ktorej każde źdźbło
		powtarza kształt moich palców

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up