Wiersze Wybrane, page 382
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	A Letter of Sorts
	-----------------------------------------------------------------

	To me you are a row of green characters, sounding lovely.
	You are a flat letter, which can be kissed while feeling nothing.
	Your name written low is reminiscent of a cat's fur and it
	stretches, long, when I pronounce it. I would like to touch
	you like I touch your name. But I am afraid of the moment
	when I see your brows and lips. There are so many lines killing
	tenderness and so many dimmed lights not whispering of love.
	I would like to get to know you by touch, I would like you to
	come over at night, bend over me sleeping, and leave again, just
	like the moon. I would then stop watching my fixed window and
	I would fall asleep snuggled in the scent you left.
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	Taki List
	-----------------------------------------------------------------
	
	Jesteś dla mnie szeregiem zielonych liter dźwięczących miło,
	jesteś płaskim listem, który można całować nie czując nic.
	Twoje imię wypisane nisko przypomina sierść kota i prze-
	ciąga się podłużnie, gdy je wymawiam. Chciałabym cię
	dotknąć tak, jak dotykam twojego imienia. Ale boję się chwili,
	w ktor/ej zobaczę twoje brwi i usta. Jest tyle linii uśmierca-
	jących tkliwość i tyle przyćmionych świateł nie szepczących
	o miłości. Chciałabym cię poznać dotykiem, chciałabym,
	żebyś przyszedł w nocy, pochylił się nade mną śpiącą i zno-
	wu odszedł jak księżyc. Przestałabym wpatrywać się w nie-
	ruchome okno i usnęłabym wtulona w zapach po tobie.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up