Wiersze Wybrane, page 383
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		How to Prepare a Mummy of a Bull
		-------------------------------------------------------------

		Take contempt and despair, and blind desire, which is trying
		to break out into the open. Let it be huge and of black
		iris, and let the white of its eye flash lickety-split.
		And dress it in your deeds -- shreds of cut-up papers,
		cards strewn every which way. Among the cards interleave
		hope, slender flowers, then await the desiccation. Throw
		in the remembrance of a few crumbled loves, faded ink.
		Form a lump, let contempt and despair stick out triumphantly,
		let desire stare. Shapeless, wrapped in a green papyrus
        the mummy of a bull attests to him having lived and delighted
		the palate of the Ptolemaic dynasty.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	Jak sporzadzic mumie byka
	-------------------------------------------------------------

	Weź pogardę i rozpacz, i ślepe pragniene, które się usiluje
	przebić na światło. Niech będzie ogromne o tęczówce czar-
	nej i niech białko błyska z nagła. I ubierz to w swoje
	dokonania -- strzępy pociętych papierów, kartek rozsypanych
	na wszystkie cztery strony swiata. Pomiędzy kartki włóż
	nadzieję, kwiat cienki i czekaj, aż zaschnie. Dorzuć
	wspomnienie kilku zetlałych miłości, atrament pobladły.
	Uformuj bryłę, niech pogarda i rozpacz sterczy triumfalnie,
	pragnienie niech patrzy. Bezkształtna, w zielony papirus
	owinięta mumia byka niech świadczy o tym, że był i że cieszył
	podniebienie Ptolemeuszowej dynastii.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up