Wiersze Wybrane, page 384
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when I die my darling")
		-------------------------------------------------------------

		when I die my darling
		when I part with the sun
		to become an oblong object rather sad

		will you then draw me closer
		embrace me
		and fix what savage fate broke
		
		I often think of you
		I often write to you
		silly letters -- love within them and smiles
		
		then I hide them in the stove
		let the flame jump word to word
		before it calmly goes to sleep in the ashes
		
		looking in the flame my darling
		I am thinking -- what will happen
		to my heart hungry for love
		
		so please do not allow after all
		for me to die in a world
		which is dim and which is cold

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("kiedy umre kochanie")
		-------------------------------------------------------------

		kiedy umrę kochanie
		gdy się ze słońcem rozstanę
		i będę długim przedmiotem raczej smutnym

		czy mnie wtedy przygarniesz
		ramionami ogarniesz
		i naprawisz co popsół los okrutny
		
		często myślę o tobie
		często piszę do ciebie
		głupie listy -- w nich miłość i uśmiech

		potem w piecu je chowam
		płomień skacze po słowach
		nim spokojnie w popiele nie uśnie

		patrząc w płomień kochanie
		myślę -- co też się stanie
		z moim sercem miłości głodnym

		a ty nie pozwól przecież
		żebym umarła na świecie
		który ciemny jest i który jest chłodny

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up