Wiersze Wybrane, page 385
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("in the fragrance of the lily of the valley")
	-----------------------------------------------------------------

	In the fragrance of the lily of the valley wounds heal and
	the cracks in the earth open gaping in a bottomless void.
	The earth is possessed of a definite shape and mass, a motion
	around its axis and a more distinguished one -- around the sun,
	and also -- the one still more complex around the galaxy's most
	golden star. Over the lakes of Mljet the Milky Way snakes
	around so slender and delicate as if lined with the down of
	birds. In the black lakes of Mljet, bottomless, the stars sway.
	In the fragrance of the lily of the valley -- the wounds open.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***("W zapachu konwalii goja sie rany i otwieraja sie")
	-----------------------------------------------------------------

	W zapachu konwalii goją się rany i otwierają się szczeliny
	w ziemi ziejące próżnią bez dna. Ziemia posiada określony
	kształt i masywność, ruch wokół własnej osi i dostojniejszy
	-- ten wokół słońca, i jeszcze -- ów bardziej skomplikowany
	wokół najzłotszej z gwiazd galaktyki. Nad jeziorami Mljetu
	wije się Mleczna Droga wąska i tak delikatna jak gdyby była
	wymoszczona puchem ptasim. W jeziorach Mljetu czarnych,
	bez dna, kołyszą się gwiazdy. W zapachu konwalii -- otwie-
	rają się rany.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up