Wiersze Wybrane, page 388
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("it was on account of the flowers")
		-------------------------------------------------------------

		it was on account of the flowers
		that I sent off my lover to the South Pole
		and after I sent him off my lips hardened
		and I could no longer drink from a clear spring
		although I bent my head very low
		it was on account of the flowers
		which did not blossom

		it was on account of the doves
		with feathers that from sudden knowledge dimmed so much
		that instead of being golden in the sun's gleam
		were black
		just like a starless night
		blind from birth
		it was on account of the doves
		that my lover first lost his fingers and then hands

		and no longer had anything to caress with

		in my house wrapped around with tree branches
		swayed by the wind -- I wait
		I gaze
		as if he might come back from there yet
		and in absent hands bring
		the sunny blossom of flowers and doves

		I wait and gaze
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("to z powodu kwiatow")
		-------------------------------------------------------------

		to z powodu kwiatów
		kochanka mojego wyprawiłam na biegun południowy
		a gdy go wyprawiłam stwardniały mi usta
		i już nie mogłam się napić z czystego źródła
		choć pochyliłam bardzo nisko głowę
		to z powodu kwiatów
		które nie rozkwitły

		z powodu gołębi
		którym skrzydła od nagłej wiedzy ściemniały tak bardzo
		że zamiast złote w słońcu
		były czarne
		jak noc bez gwiazd
		słepa od urodzenia
		z powodu gołębi
		mój kochanek postradał palce u rąk a potem dłonie

		i już nie miał czym pieścić

		w moim domu owiniętym wokół gałęzi drzewa
		rozchwianym na wietrze -- czekam
		i wypatruję
		jak gdyby stamtąd mógł powrócić jeszcze
		i w nieobecnych dłoniach przynieść
		słoneczny rozkwit kwiatów i gołębi

		czekam i wypatruję

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up