Wiersze Wybrane, page 392
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("quiet tenderness lives also in airplanes")
		-------------------------------------------------------------

		quiet tenderness lives also in airplanes
		because they purr tracing the sky with wings for fingers
		they rub themselves against the clouds
		their back taut as a string
		and into the billowed coifed hair of a cloud
		in the truest Brooklyn idiom
		they whisper -- I love

		the clouds are laughing
		giggling in the sun
		they flash an eyelid of one long downpour
		they tie a ribbon of a rainbow
		between a day and a day
		at night
		they expectantly gaze
		through the cool fingers of stars
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("w samolotach tez mieszka spokojna tkliwosc")
		-------------------------------------------------------------

		w samolotach też mieszka spokojna tkliwość
		bo mruczą przesuwając palcami skrzydeł po niebie
		ocierając się o chmury
		naprężonym jak struna grzbietem
		i obłokom w puszyste włosy
		w najczystszym bruklińskim narzeczu
		szepczą -- kocham

		obłoki się śmieją
		chichocą w słońcu
		błyskając rzęsą długiego deszczu
		zawiązują wstążkę tęczy
		pomiędzy dniem i dniem
		nocą
		wyczekująco patrzą
		poprzez chłodne palce gwiazd

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up