Wiersze Wybrane, page 393
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("who has painted your cheeks")
		-------------------------------------------------------------

		who has painted your cheeks
		as burning
		the dawn has stained my cheeks
		reddening
		and who has dimmed your irises
		put out their stare
		the dusk has dimmed my irises
		before then fair
		and who has snagged the breath in your throat
		darling
		it was your hands's and your mouth's
		doing

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("kto pomalowal twoje policzki")
		-------------------------------------------------------------

		kto pomalował twoje policzki
		że płoną
		to świt ubarwił moje policzki
		czerwono
		a kto pociemnił twoje źrenice
		że gasną
		to zmierzch pociemnił moje źrenice
		jasne
		a kto ci oddech zatrzymał w krtani
		o miły
		twoje to usta i twoje ręce
		sprawiły

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up