Wiersze Wybrane, page 394
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this flower")
		------------------------------------------------------------
		 
		this flower
		shames me
		with its bitter proficiency at smell
		I am unable
		in the gold of simplicity
		to look the rising sun in the eye
		I do not know how
		to confine the sun
		in the hue of my words
		like it 
		confines in the warm presence of petals
		 
		so with a fierce indifference
		I annihilate
		its luminous wisdom
		tearing off petals
		petal after petal
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("ten kwiat")
		-----------------------------------------------------------
		 
		ten kwiat
		zawstydza mnie
		gorzką umiejętnością zapachu
		nie potrafię
		w złocie prostoty
		patrzeć w twarz wschodzącemu słońcu
		nie umiem
		zamknąć słońca
		w barwie moich słów
		jak on
		zamyka w ciepłej obecności płatków

		więc z obojętnością zajadłą
		unicestwiam
		jego świetlną mądrość
		rwąc płatki
		płatek po płatku
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up