Wiersze Wybrane, page 396
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		From the Prophecy
		-------------------------------------------------------------

		the apostles on a cloud
		got drunk as a skunk
		the world
		took to wobbling
		from side to side
		because a thought -- a conception held by the apostles
		is infallible and relevant

		all the while the people
		walking in the streets
		would catch in their arms extended
		red bricks
		business would blossom
		on every corner

		Peter -- holding up
		this woman-saint at the waist
		of hands
		like two golden leaves falling
		screamed at the top of his voice
		hallelujah
		one more
		half and half
		with juice is fine
		all the while the people would support the heavens
		with toes spread apart
				
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Z przepowiedni
		-------------------------------------------------------------

		apostolowie na obłoku
		urżneli się w sztok
		świat
		zaczął się chwiać
		z boku na bok
		jako że myśl -- wyobrażenie apostołów
		nieomylne jest i istotne

		a ludzie
		ulicami idąć
		chwytali w nastawione ręce
		czerwone cegły
		kwitły
		transakcje na każdym rogu

		Piotr -- podtrzymujący wpół
		tę świętą
		z rękoma
		jak dwa złoto spadające liście
		darł się na cały głos
		alleluja
		jeszcze
		pół na pół
		i może być z sokiem
		a ludzie wspierali niebo
		rozstawionymi palcami nóg

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up