Wiersze Wybrane, page 398
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I am like a star")
		------------------------------------------------------------
		 
		I am like a star
		ready at any moment
		to glide off the sky
		plummet into the universe
		I am like a pumpkin's fruit
		ripened ready to burst
		and issue from my insides
		a harvest of seed
		I am like a trampled bird
		in agony
		grooming its wings with the beak
		admiring their airy construction
		i am like a sun's glint
		off dark metal doors
		which lead into the universe

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("jestem jak gwiazda")
		-----------------------------------------------------------
		 
		jestem jak gwiazda
		gotowa w każdej chwili
		zsunąć się z nieba
		runąć w wszechświat
		jestem jak owoc dyni
		dojrzały gotów rozpęknąć
		i wydać ze swojego wnętrza 
		plon ziarna
		jestem jak rozdeptany ptak
		w agonii
		rozczesujący dziobem skrzydła
		podziwiający ich wietrzną konstrukcję
		jestem jak błysk słońca
		na ciemnym metalu drzwi
		które prowadzą na wszechświat		
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up