Wiersze Wybrane, page 399
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I would like to draw for you a portrait of...")
		-------------------------------------------------------------

		I would like to draw for you a portrait of a mullein, in
		profile, swaying in light wind, dark-yellow with flower,
		golden-gray in the sun. A portrait of the slender mullein,
		your hand wandering over my ankle, a stalk of the supple
		mullein, your hand closing on my neck, a scent of the
		light mullein, a rustle of my steps, and whisper, whisper,
		whisper -- the rhythmic staccato of my heart.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***("Chcialabym ci nakreslic portret...")
	-------------------------------------------------------------

	Chciałabym ci nakreślić portret dziewanny z profilu, koły-
	szącej się w lekkim wietrze, ciemnożółtej od kwiatów, sza-
	rożłotej w słońcu. Portret dziewanny smukłej, dłoń twoja
	wędrująca po kostce mojej nogi, łodyga dziewanny giętkiej,
	lekkiej, szelest moich kroków i szept, szept, szept --
	rytmiczne staccato mojego serca.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up