Wiersze Wybrane, page 400
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	In Space and Time
	----------------------------------------------------------------

	In the sunlit dust -- springtime approaching -- on a road
	bypassed by clouds, Walter said: I love this land.
	From between his parted lips teeth peeked out sharp and
	tough like a river's stony setting.
	In the air full of birds, feeding their open wings on
	the suffocating stench of dumpsters, Walter said: I never
	touched another woman ever since I married my wife. In
	a landscape cresting with the warm blood of greenery and
	inclined to the roadway with the flat roofs of houses,
	Walter said: I have the wild soul of a nomad, but a woman's
	hand tamed me and I grew still into the earth like a tree.
	And I know that if I were to leave, she would remain behind
	with lips bent by grief, cheek planted in one slender hand.
	So I tell my path, wait, and I bind my impatient feet with
	the look in which flashes the color of her warm eyes.

  Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	W przestrzeni i czasie
	------------------------------------------------------------------

	W słonecznym kurzu -- miała nadejść wiosna -- na drodze,
	która omijają obłoki, powiedział Walter: kocham ten kraj.
	Spod uchylonych warg wyjrzały zęby ostre i mocne jak ka-
	mienna oprawa rzeki.
	W powietrzu pełnym ptaków, które skrzydła otwarte pasą
	dusznym wyziewem śmietników, powiedział Walter: nigdy
	nie dotknąłem innej kobiety, odkąd poślubiłem zone. W kraj-
	obrazie wezbranym ciepłą krwią zieleni, pochylonym ku
	drodze płaskimi dachami domów, powiedzał Walter: mam
	dziką duszę włóczęgi, ale oswoiły mnie ręce kobiety i wro-
	słem w ziemię jak drzewo. I wiem, ze gdybym odszedł,
	pozostałaby z ustami wygiętymi żalem, z policzkiem opartym
	na szczupłej dłoni. Więc drodze mówię czekaj i nie-
	cierpliwe stopy spojrzeniem wiążę, którym odbłyska kolor
	jej ciepłych oczu.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up