Wiersze Wybrane, page 401
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("sometimes I go back there")
		-------------------------------------------------------------

		sometimes I go back there
		I scale the tall steps
		my breath hand-held
		like a captive butterfly

		they are there together

		I speak to them
		like the saint to the birds

		my birds
		wherever you are
		you are fine
		and I am with you

		in solidarity are we
		like in a garden
		we blossom together
		we fall from a tree

		the rain sweeps us to a bountiful harvest
		us waiting
		word next to word

		O brother birds
		with chirping break
		the bars of silence
		I came -- I am with you
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("czasami tam wracam")
		-------------------------------------------------------------

		czasami tam wracam
		po stromych schodach pnę się
		oddech w dłoni
		jak uwięziony motyl

		są tam razem

		przemawiam do nich
		jak do ptaków święty

		ptakowie moi
		gdziekolwiek jesteście
		dobrze jesteście
		a ja jestem z wami

		w solidarności jest nam
		jak w ogrodzie
		kwitniemy razem
		opadamy z drzewa

		deszcz nas na urodzaj zgarnia
		czekajacych
		słowo przy słowie

		bracia ptacy
		świergotem złamcie
		pręty milczenia
		przyszłam -- jestem z wami

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up