Wiersze Wybrane, page 403
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("darling")
		-----------------------------------------------------------
 
		darling
		I will dance for you
		among words and among butterflies
		I will pick glints from sad trees
		and tarmac silvered by the moon
		and by the rain
		into my hands
		like a child's toy raised to mouth
		I will not tell you
		because your ears are not for hearing
		my captive words
		but bound
		by your smile
		I will slither by
		wild with excitement
		and will quietly lie at your feet
		please stoop
		so much gold so close
		 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("kochanie")
		----------------------------------------------------------
		 
		kochanie
		ja ci zatańczę
		posród słów i motyli
		ja pozbieram z osowiałych drzew błyski
		i asfalt posrebrzony księżycem
		i deszczem
		w ręce
		jak dziecinną zabawkę do ust
		ja ci nie powiem
		bo twoje uszy nie są aby słuchać
		moich niewolnych słów
		lecz na uwięzi
		twego uśmiechu
		przypełznę
		uniesieniem dzikim
		i cicho położę się u twoich nóg
		schyl się
		tyle złota tak blisko
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up