Wiersze Wybrane, page 406
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I am of flowers")
		-------------------------------------------------------------

		I am of flowers
		of a bird wing
		the wind lives within me
		when unfurled
		I catch it
		raindrops of green rain
		awaken me with spring
		and I rub my eyes

		of down and meat
		of earth's thick tissue
		I raise my head opened with eyes
		I clasp in my hand
		a green shred of the sky
		I hold a small branch
		in my strong teeth

		of smiles -- of pain
		that carves out a triangle
		above my forehead
		of lights and of the moon
		of love simple as a tree is simple
		of earth which golden in my hand blooms

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("z kwiatow jestem")
		-------------------------------------------------------------

		z kwiatów jestem
		z ptasiego skrzydła
		wiatr we mnie mieszka
		kiedy rozwinięta
		wiatr chłonę
		krople zielonego deszczu
		budzą mnie z wiosną
		i przecieram oczy

		z pierza i z mięsa
		z gęstej tkanki ziemi
		unoszę głowę otwartą oczyma
		w ręku zaciskam
		zielony strzęp nieba
		gałąź niewielką
		w mocnych zębach trzymam

		z uśmiechów -- z bólu
		który żłobi trójkąt
		nad moim czołem
		z świateł i z księżyca
		z miłości prostej jak drzewo jest proste
		z ziemi co złoto w dłoni mej zakwita

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up