Wiersze Wybrane, page 407
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("In Canada they have poplars as straight")
		-------------------------------------------------------------

		In Canada there are poplars as straight
		as my enchantment
		I smooth the fast wall of Niagara
		with a smile
		I am with the water
		with the sun
		in the wings of a skyborne bird
		I glint golden
		I am with the tree -- which
		stuck its greedy roots
		in the unwelcoming breast of rock --
		I am with the grass
		I am curious --
		like the slender trunk of the poplar
		with eyes for treetop I sweep
		the fast clouds from the sky

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("W Kanadzie sa topole takie proste")
		-------------------------------------------------------------

		W Kanadzie są topole takie proste
		jak mój zachwyt
		szybką ścianę Niagary
		uśmiechem gładzę
		jestem z wodą
		ze słońcem
		w niebieskich skrzydłach ptaka
		błyskam złoto
		jestem z drzewem -- które
		łakome korzenie
		zagłębiło w niegościnną pierś skały --
		z trawa jestem
		ciekawa --
		jak wąski pień topoli
		oczu wierzchołkiem zgarniam
		szybkie obłoki z nieba

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up