Wiersze Wybrane, page 408
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the madonnas with babes in arms")
		-------------------------------------------------------------

		the madonnas with little babes in palms of their hands
		soothe the sadness of the universe
		frozen in tenderness
		eternal in a half-smile

		the walls whitewashed with caring
		take on perfect shapes
		the angles come together
		proportions blossom

		and there is a garden
		water lilies bask in pools
		a woman of slender fingers
		holds a boy on her knee
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("madonny z dzieciatkami w dloniach")
		-------------------------------------------------------------

		madonny z dzieciątkami w dłoniach
		koją smutek wszechświata
		zastygłe w tkliwości
		wieczne w półuśmiechu

		ściany pobielone troską
		nabierają doskonałych kształtów
		przywierają do siebie kąty
		kwitną proporcje

		i jest ogród
		wodne lilie kąpią się w sadzawkach
		niewiasta o palcach smukłych
		trzyma na kolanach chłopca

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up