Wiersze Wybrane, page 409
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I would like to see you one more time")
		-------------------------------------------------------------

		I would like to see you one more time
		one more time
		before the evening

		I would like to live through one more
		or even two more lives
		so that I could see you

		and that pain
		which took me out
		on the white-hot sand

		and that rain
		of april weather

		and she breathless
		following faithfully
		all my tracks

		turning my head on the curves
		I shout
		that she better not dare come without you
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("chcialabym cie zobaczyc raz jeszcze")
		-------------------------------------------------------------

		chciałabym cię zobaczyć raz jeszcze
		raz jeszcze
		przed wieczorem

		chciałabym przeżyc jeszcze jedno
		lub nawet dwa życia
		żeby móc cię zobaczyć

		i tamten ból
		który mnie wyniósł
		na rozżarzony piasek

		i tamten deszcz
		kwietniowej niepogody

		i ją zdyszaną
		podążającą wiernie
		wszystkimi moimi śladami

		odwracając głowę na zakrętach
		krzyczę
		żeby nie śmiała przyjść bez ciebie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up