Wiersze Wybrane, page 410
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I would like to enchant them into the canvas")
		-------------------------------------------------------------

		I would like to enchant them into the canvas
		or into sound
		when they sail
		on strong wings
		through blood

		touching the water
		with strong beaks
		so as to feed
		shadows pushing aside with flight
		the sunset's blood

		the water dims
		Norway changes into a cloud
		the birds come down from the sky
		wings softly lowered
		and adhere to your arm
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("chcialabym je zaklac w plotno")
		-------------------------------------------------------------

		chciałabym je zakląć w płótno
		albo w dźwięk
		kiedy płyną
		na skrzydłach mocnych
		poprzez krew

		dotykające wody
		dziobem mocnym
		aby jeść
		cienie roztrącające lotem
		zachodu krew

		woda gaśnie
		Norwegia zmienia się w chmurę
		ptaki schodzą z nieba
		miękko opuszczonymi skrzydłami
		i przylegają do twego ramienia

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up