Wiersze Wybrane, page 411
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("your whole body")
		------------------------------------------------------------
		 
		your whole body
		will not feed a single sigh
		of the unquiet ocean
		the birds
		are gathering to feast
		on your body
		but you are pressing it to alien lips
		and in the warm touch
		you double
		your pulsating I am
		sat atop the mast
		a seagull squawks

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("cale twoje cialo")
		-----------------------------------------------------------
		 
		całe twoje ciało
		nie nakarmi jednego westchnienia
		niespokojnego oceanu
		ptaki
		zbierają się na ucztę
		z twojego ciała
		a ty je przyciskasz do obcych ust
		i w ciepłym dotyku
		podwajasz
		swoje tętniące jestem
		przysiadła na wierzchołku masztu
		mewa kracze
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up