Wiersze Wybrane, page 412
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when we will depart")
		-------------------------------------------------------------

		when we will depart
		ophelia ophelia
		when we will remain
		ophelia green willow

		you have plunged your fingers into the pond
		and your mouth
		you have snuggled to the wet stones
		you said
		O water who does not know me
		since I have come to you only today
		to see myself within you
		be my lover
		O water earth

		after all it was about touch
		just about touch
		the sun's caress
		shot apart as warmth
		of rays

		the wind
		gently pushed aside your hair
		as if never having shown
		a biting mouth
		ripping out the boles set in the earth

		O water
		carry my body
		as you have carried love
		O earth
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("jak bedziemy odchodzic")
		-------------------------------------------------------------

		jak będziemy odchodzić
		ofelio ofelio
		jak zostaniemy
		ofelio zielona wierzbo

		zanurzyłaś palce w stawie
		i usta
		tuliłaś do mokrych kamieni
		mówiłaś
		wodo ty która mnie nie znasz
		bo dopiero dziś przyszłam
		przejrzeć się w tobie
		bądź mi kochankiem
		wodo ziemio

		a przecież chodziło o dotyk
		tylko o dotyk
		słońca pieszczotę
		rozstrzeloną na ciepło
		promieni

		wiatr
		włosy roztrącał łagodnie
		jakby nigdy nie miał
		kąśliwych ust
		wyrywających pnie osadzone w ziemi

		wodo
		unieś moje ciało
		jak miłość uniosłaś
		ziemio

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up