Wiersze Wybrane, page 415
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("why in the city of Santiago")
		----------------------------------------------------------

		why in the city of Santiago
		do boys smile
		and why do the trees
		greet me amiably with branches
		 
		why in the city of Santiago
		do the streets climb to the sky
		and why does the sun
		live in the open windows
		 
		why in the city of Santiago
		does the wind comb my hair
		with warm hand
		and sometimes
		touch my cheek and mouth
		 
		why did the city of Santiago
		like a frightened butterfly
		fly away from me
		 
		I am freezing in the midst of alien cities
		 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("dlaczego w miescie Santiago")
		-----------------------------------------------------------
		 
		dlaczego w mieście Santiago
		uśmiechają się chłopcy
		i drzewa
		pozdrawiają mnie przyjaźnie gałęźmi
		 
		dlaczego w mieście Santiago
		ulice pną się do nieba
		i słońce
		mieszka w oknach otwartych
		 
		dlaczego w mieście Santiago
		wiatr rozczesuje mi włosy
		ciepłą ręką
		i czasem
		dotyka policzka i ust
		 
		dlaczego miasto Santiago
		jak przestraszony motyl
		odfrunęło ode mnie
		 
		marznę pośrodku obcych miast
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up