Wiersze Wybrane, page 416
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the most pathetic fright in the world")
		-------------------------------------------------------------

		the most pathetic fright in the world
		is a human
		just look
		extends its arms
		and a horde of chirping sparrows
		sits down on the hat
		the most pathetic sparrow in the world
		is a human
		stiffly
		hands pressed to the body
		lying down
		the dryness of parchment
		rustles
		in the leaves of the fall maple
		in the mass of hair trembling
		the most fall maple in the world
		is a human
		scattering gold
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("najbardziej patetycznym strachem swiata")
		-------------------------------------------------------------

		najbardziej patetycznym strachem świata
		jest człowiek
		popatrz
		oto rozkłada ręce
		i gromada świergocących wróbli
		na kapeluszu siada
		najbardziej patetycznym wróblem sw/iata
		jest człowiek
		sztywno
		z rękoma przyciśniętymi do boku
		leżący
		suchość pergaminu
		szeleści
		w liściach jesiennego klonu
		w czuprynie drżącej
		najbardziej jesiennym klonem świata
		jest człowiek
		złoto rozsypujący

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up