Wiersze Wybrane, page 417
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("the oval bodies of dolphins in the warm water...")
	-------------------------------------------------------------------

	the oval bodies of dolphins in the warm water of the southern ocean
	wise woman says: life is beautiful
	on the beach a car drives by
	I hear the clatter of its engine and the laughter of the girls
	wise woman says
	water is warm
	I extend my hand
	I touch the water

	the sun sucks the moisture out of the hot sand
	good woman hands me water
	(as the Samaritan woman tended to the beloved lips at that well)
	slender woman says: love is
	her eyes are green like water
	her smile is warm like the sun

	the oval bodies of dolphins dance in the salty water of the ocean
	woman says: life love water
	the ancient philosophers wear red bows in their beards
	slowly sauntering on the white Athenian agora
	my lips are wet and my hands prehensile
	I am thinking: why should I not try once again

	how easy it is to believe on a warm southern beach
	when the sun rubs against the skin like a cat
	when the skin trembles kissed by the water and the sun
	the bodies of dolphins are oval like the sun
	uncatchable like love
	green like water
	
   Polish original Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***("oble ciala delfinow w cieplej wodzie poludniowego oceanu")
	-------------------------------------------------------------------

	obłe ciała delfinów w ciepłej wodzie południowego oceanu
	mądra kobieta mówi: życie jest piękne
	plażą przejeżdża samochód
	słyszę warkot motoru i śmiech dziewcząt
	mądra kobieta mówi
	woda jest ciepła
	wyciągam rękę
	dotykam wody

	słońce wysysa wilgoć z gorącego piasku
	dobra kobieta podaje mi wodę
	(tak Samarytanka u studni poiła ukochane usta)
	szczupła kobieta mówi: jest miłość
	jej oczy są zielone jak woda
	jej uśmiech ciepły jak słońce

	obłe ciała delfinów tańczą w słonej wodzie oceanu
	kobieta mówi: życie miłość woda
	filozofowie starożytni noszą w brodach czerwone kokardy
	przechadzają się wolno po białym rynku Aten
	moje usta są wilgotne i ręce chwytne
	myślę: czemu nie miałabym uwierzyć raz jeszcze
	
	jak łatwo jest wierzyć na rozgrzanej plaży południa
	kiedy słońce ociera się jak kot o skóre
	kiedy woda jak usta kochanka dotyka skóry
	kiedy drży skóra całowana wodą i słońcem
	ciała delfinów są obłe jak słońce
	nieuchwytne jak miłość
	zielone jak woda

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up