Wiersze Wybrane, page 419
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when Socrates drank the poison")
		-------------------------------------------------------------

		when Socrates drank the poison
		the trees danced
		and the smoke sang
		in a thin streak
		over the chimney

		when Socrates
		took the poison drop by drop
		houses
		stood static in the sun
		dignified

		when Socrates
		put a dot
		after the last question
		the world
		swaying on a thread
		yawned

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("kiedy Sokrates trucizne pil")
		-------------------------------------------------------------

		kiedy Sokrates truciznę pił
		tańczyły drzewa
		i dym
		wąską smugą
		ponad kominem śpiewał

		kiedy Sokrates
		truciznę kropla po kropli
		domy
		stały w słońcu statyczne
		dostojne

		kiedy Sokrates
		postawił kropkę
		po ostatnim pytaniu
		świat
		kołysząc się na nitce
		ziewał

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up