Wiersze Wybrane, page 422
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("When Isolde was dying...")
	--------------------------------------------------------------

	When Isolde was dying, Tristan would stoop over the hospice
	bed and touch her burning forehead with his soft, cool hand.
	He would supply his own breath and Isolde drank life from
	the breath of her lover. He kept up her falling head, the narrow,
	slender back. Her emaciated collarbones lifted frantically
	to keep up with her breathing. The heart beat fast, unevenly.
	Isolde would tighten her fingers around Tristan's hand.
	Talk to me -- she would plead -- I want to hear your voice,
	I can still hear -- she would say.
	Tristan remained silent and she died, the blind Isolde, mouth
	pressed to the hands of her lover.
	Which were soft and cool.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***("Kiedy Izolda umierala...")
	------------------------------------------------------------------

	Kiedy Izolda umierała, Tristan pochylał się nad szpitalnym
	łóżkiem, ręką miękką i chłodną dotykał rozpalonego czoła.
	Podawał oddech z własnych ust i piła Izolda życie z oddechu
	kochanka. Podtrzymywał jej osuwającą się głowę, wąskie,
	szczupłe plecy. Obojczyki wychudłe podnosiły się spiesznie,
	aby nadążyć za oddechem. Serce biło prędko, nierówno. Izolda
	zaciskała palce wokół ręki Tristana.
	Przemów do mnie -- prosiła -- chcę słyszeć twój głos, jeszcze
	mogę słyszeć -- mówiła.
	Milczał Tristan i umarła ślepa Izolda przyciskając usta do
	rąk kochanka.
	Które miękkie były i chłodne.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up