9 poems by Katarzyna Ewa Zdanowicz

translated from the Polish by Marek Wojciech Ɓugowski (Lugowski)

from the volume "Jak umieraja male dziewczynki?" (How do the little girls die?), Publisher: Wydawnictwo "Ruta", Walbrzych, Poland, 2003.

    bye-bye
    ------------------------------------------------

    don't want to scare you but mom says
    that you'll go to hell for what you did to me
    and won't get a promotion
    
    I look now like a fattened barbie doll
    or like mickey mouse after a trepanation
    
    I wear glasses as big as sunflowers
    braids as slender as earthworms
    and pajamas patterned with fat ladybugs
    
    actually I'm still the same girl
    whose panties you took off
    
    but I'll no longer get faked out by such cheap moves
    as love death truth and the writing of poems


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        15 March 2004, Chicago
        

    pa, pa
    ------------------------------------------------
    
    nie chce/ cie/ straszyc/ ale mama mo/wil/a
    z/e za to co mi zrobil/es/ po/jdziesz do piekl/a 
    i nie awansujesz
    
    wygla/dam teraz jak barbi kto/ra/ podkarmiono
    albo myszka miki po trepanacji czaszki
    
    nosze/ okulary wielkie jak sl/oneczniki
    warkocze chude jak dz/dz/ownice 
    i piz/ame/ w tl/uste biedronki 
     
    wl/as/ciwie wcia/z/ jestem ta/ sama/ dziewczynka/
    kto/rej zdja/l/es/ majtki
    
    ale juz/ wie/cej nie nabiore/ sie/ na te tanie chwyty
    jak mil/os/c/ s/mierc/ prawda i pisanie wierszy


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz4/pa-pa.html
    little mr. plasticine man
    ------------------------------------------------

    my brother comes home from school and says
    -- I drew Christ but he didn't turn out so hot --

    I'm telling him don't worry once I drew myself
    and it turned out so well that to this day I can't shake the spell

    draw

    a cloud being devoured by the moon
    a rainbow spilled in a puddle
    snow under the fingernails

    draw

    an angel in a charnel house whose heart
    is melting like an ice cube
    a moth pinned in your hair
    a ruddy star in the kitchen sink

    -- he says cool and runs for the crayons --


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        18 March 2004, Chicago


    plastus/
    ------------------------------------------------

    brat przychodzi ze szkol/y i mo/wi
    -- narysowal/em Chrystusa ale mi nie wyszedl/ --
 
    mo/wie/ mu nie przejmuj sie/ ja kiedys/ narysowal/am siebie 
    i wyszl/o mi tak dobrze z/e do dzis/ nie moge/ sie/ otrza/sna/c/

    narysuj

    chmure/ kto/ra/ zjada ksie/z/yc
    te/cze/ rozlana/ w kal/uz/y
    s/nieg za paznokciami

    narysuj

    aniol/a w kostnicy kto/rego serce
    topnieje tak jak kostka lodu
    c/me/ wpie/ta/ we wl/osy
    ruda/ gwiazde/ w zlewie 

    -- on mo/wi dobra i leci po kredki --


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/plastus.html
    plastic
    ------------------------------------------------

    the sun crawls on the bed like a gorged spider
    I entwine the sleeping you like a torn net
    and I feel the torches go out -- your shoulders
    and I hear the smoke or death cool within us

    truth be told I would like to be a doll
    stuffed and cold
    not to see not to hear
    beckon with an empty leer
    

        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        23 March 2004, Chicago


    plastik
    ------------------------------------------------

    sl/on/ce pel/znie po l/o/z/ku jak obz/arty paja/k
    s/pisz wtulony we mnie jak w podarta/ siec/
    a ja czuje/ jak gasna/ pochodnie twych ramion
    a ja sl/ysze/ jak stygnie w nas dym albo s/mierc/ 

    ale tak naprawde/ chcial/abym byc/ lalka/ 
    wypchana/ i zimna/ 
    nie widziec/ nie sl/yszec/
    wabic/ pusta/ minka/
    

The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/plastik.html
    flow, ebb
    ------------------------------------------------

    I have a room with a view of the sea
    a bed which talks in its sleep
    sand in the underwear and ants in the bathroom

    do you know that the jellyfish resemble trampled hats
    and the children on the beach take them into their hands
                            like apricot pudding
    shouting to their mothers hey evening snack coming up

    today I found a little shell shaped like your ear
    under a bridge a drunkard goes to sleep wrapped in a shadow
    life is salty and like netted fish
    each day we trash about less and less


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        15 March 2004, Chicago
        

    przypl/yw, odpl/yw
    ------------------------------------------------

    mam poko/j z widokiem na morze
    l/o/z/ko kto/re gada przez sen
    piasek w bieliz/nie i mro/wki w l/azience

    czy wiesz z/e meduzy przypominaja/ rozdeptane kapelusze 
    a dzieci z plaz/y biora/ je w re/ce jak morelowy budyn/
    i krzycza/ do matek be/dzie podwieczorek

    dzis/ znalazl/am muszelke/ w ksztal/cie twojego ucha
    pod mostem usna/l/ pijak zawinie/ty w cien/
    z/ycie jest sl/one a my jak ryby w sieci
    kaz/dego dnia miotamy sie/ coraz mniej


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish:
      https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz4/przyplyw-odplyw.html
    the cleanliness freak
    ------------------------------------------------

    in a window o' bliss a certain young miss
    -- yo, jump --

    is this not
    perhaps
    a mistake

    an ambulance shambles like a tank
    it's far far from here

    and the cracked eyes like toy ring rhinestones
    flicker for a spell and dim somewhere within

    mothers holler supper's ready
    children go home
    the sky smells like stew
    a garbage truck pulls out from around the corner


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        23 March 2004, Chicago


    czys/cioch
    ------------------------------------------------

    panienka z okienka 
    -- hop --

    czy to nie jest 
    przypadkiem
    bl/a/d 

    karetka czl/apie jak czol/g
    daleko daleko jest sta/d 

    a oczy pe/knie/te jak szkiel/ka w piers/cionku
    migocza/ przez chwile/ i gasna/ gdzies/ w s/rodku

    matki wol/aja/ na obiad
    dzieci ida/ do domu
    niebo pachnie jak kasza
    s/mieciarka nadjez/dz/a zza rogu


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: 
         https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/czyscioch.html
    The Bottom
    ------------------------------------------------

    I've been told so many times
    don't go through these woods
    because they might rape you
    and forget to kill you

    -- and you are like a drinking straw or a dried-up breeze
    a paper boat in a crumpled puddle --
    so wretched and brittle that before fear devours you
    you will get to love it you will get to serve it

    and I enter these woods like water up to my neck
    already I cannot feel the bottom
    and the good God swallows me like spit


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        23 March 2004, Chicago


    Dno
    ------------------------------------------------

    tyle razy mi mo/wiono
    nie chodz/ przez ten las
    bo jeszcze cie/ zgwal/ca/ 
    i zapomna/ zabic/ 
    
    -- a ty jestes/ jak sl/omka lub wyschnie/ty wiatr
    papierowy statek w pogie/tej kal/uz/y --
    tak ne/dzna i krucha z/e nim poz/re cie/ strach
    ty jeszcze go pokochasz ty be/dziesz mu sl/uz/yc/ 
    
    a ja wchodze/ w ten las jak w wode/ po szyje/
    nie czuj/e juz/ dna
    i dobry Bo/g przel/yka mnie jak s/line/
    

The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/dno.html
    you too can become a general
    ------------------------------------------------

    a boy who loves me went off to war
    took a cell phone with him and called from the front

    ...I dreamed of you today you didn't write poems instead
    you were so good like thick jam with bread
    I often sleep in the trenches as cold as your hands
    there's mud in my hair and I've a mouth full of sand...

    he who loves me went off to war
    which I unleashed

    -- kill him quickly because he calls too often --


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        17 March 2004, Chicago


    i ty moz/esz zostac/ general/em
    ------------------------------------------------

    chl/opak kto/ry mnie kocha poszedl/ na wojne/
    wzia/l/ ze soba/ komo/rke/ i zadzwonil/ z frontu
    
    ...s/nil/as/ mi sie/ dzisiaj nie pisal/as/ wierszy
    byl/as/ taka dobra jak chleb z ge/stym dz/emem
    s/pie/ cze/sto w okopach zimnych jak twe re/ce
    we wl/osach mam bl/oto a w ustach mam ziemie/...
    
    ten kto/ry mnie kocha poszedl/ na wojne/ 
    kto/ra/ wywol/al/am
    
    -- zabijcie go szybko bo za cze/sto dzwoni --


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/i-ty-mozesz_.html
    Margaret Astor
    ------------------------------------------------

    I want to have livid lips like a drowned woman
    the ladies at the cosmetics counters check my pulse
    before I pay and ask about my immediate plans

    what's so weird about
    a girl who wants to look good
    -- and tame death like a neighbor's cat --
    

        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        23 March 2004, Chicago


    Margaret Astor
    ------------------------------------------------

    chce/ miec/ usta sine jak topielica 

    panie w sklepach kosmetycznych zanim zapl/ace/ 
    sprawdzaja/ mi puls i pytaja/ o najbliz/sze plany

    co w tym dziwnego
    z/e dziewczyna chce dobrze wygla/dac/
    -- i s/mierc/ oswoic/ jak kota sa/siadki --
    

The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish:
       https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz2/margaret-astor.html
    nausea
    ------------------------------------------------

    sometimes on a bus
    I come upon men
    who smell like you

    then I come up closer and whisper thief

    my physician says it is not love
    but only a locomotive disease


        Katarzyna Ewa Zdanowicz, Polish, b. 1979
        translated by Marek Lugowski, marek@enteract.com
        15 March 2004, Chicago


    mdl/os/ci
    ------------------------------------------------

    czasami w autobusie 
    spotykam me/z/czyzn
    kto/rzy pachna/ jak ty

    podchodze/ wtedy bliz/ej i szepcze/ zl/odziej

    ale mo/j lekarz mo/wi z/e to nie jest mil/os/c/
    tylko choroba lokomocyjna


The book online in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/
This poem in Polish: https://web.archive.org/web/20100324074701/http://www.bar.art.pl/wiersze/kez/dziewcz3/mdlosci.html

Poems by Katarzyna Ewa Zdanowicz
translated from the Polish
by Marek Lugowski

from the volume "Jak umieraja male dziewczynki?"
(How do the little girls die?),
Publisher: Wydawnictwo "Ruta", Walbrzych, Poland, 2003.

Last updated: 2014-03-13. (Replaced dead links with archive.org resources. Improved translator attribution to include original Polish diacritic spelling with English ACII version in parentheses). mwl